צילום

 

להעביר רגש בתמונה

לעצור הכל להתבונן

לחשוב, להזכר

בלי שום צורך לדבר